Saltar al contenido

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ 5º Ed por BLADE, JAUME

enero 29, 2019

Descargar REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ 5º Ed pdf

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ 5º Ed

Título del ebook: REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ 5º Ed
Autor: BLADE, JAUME
Editorial: Marcombo
Categoría: Eficiencia energética
Fecha de publicación: 9/1/2016
Número de páginas: 400
ISBN: 9788426723963
Idioma: Español
Más información del libro: Eficiencia energética

Tamaño del archivo: 541.82KB
Formatos disponibles: PDF – EPUB – EBOOK

Descripción del libro:

El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió publicat segons el Reial Decret 842/2002, a més de recollir les novetats tecnològiques en matèria de seguretat, innovació i fiabilitat de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, també és linici dun desenvolupament normatiu mitjançant procediments administratius i tècnics per part dels organismes competents de les Comunitats Autònomes i les empreses subministradores de lenergia elèctrica. En aquesta cinquena edició, actualitzada a setembre de 2016, shan inclòs les novetats i normes que afecten i poden influir directament en la aplicació del REBT 842/2002, algunes amb referències a www.marcombo.com per a la seva consulta. Normativa dàmbit Estatal – Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, RD 842/2002 i les ITC-BT (incloses les corresponents Guies Tècniques dAplicació del REBT). Com a novetat, destaca la nova Instrucció Tècnica Complementaria ITC-BT-52, sobre recàrrega de vehicles elèctrics. – Reglament deficiència energètica per a instal·lacions denllumenat exterior (RD 1890/2008, de 14 de novembre), es pot consultar a www.marcombo.com. – Reial Decret 1000/2010 de 5 dagost sobre el visat col·legial obligatori (disponible a www.marcombo.com ). Normativa específica per a Catalunya – Llei 9/2014 del 31 de juliol sobre la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. DOGC Núm. 6679 – 5.8.2014 (disponible a www.marcombo.com). – Guia Vademècum per a instal·lacions denllaç en Baixa Tensió, Fecsa-Endesa. FDNGL003, 3a Edició, revisió 1, febrer 2014. -Instrucció 1/2014 de 19 de març de la Direcció General d´Energia, Mines i Seguretat Industrial per la qual saprova la Guia Tècnica del REBT. – Instrucció 3/2014 de 20 de març de la D.G.E.M i S.I, per la qual sestableixen les condicions i el procediment a seguir per a les modificacions en instal·lacions denllaç elèctriques de Baixa Tensió. -Instrucció 1/2015 de 12 de març de la Direcció General dEnergia, Mines i Seguretat Industrial en relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a instal·lacions en ús no inscrites al Registre dInstal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). – Nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de Baixa Tensió amb les empreses distribuïdores elèctriques. – Nota informativa sobre el règim dautorització i registre aplicable a les instal·lacions generadores denergia elèctrica connectades en xarxa interior. -Nou registre dinscripció dinstal·lacions mitjançant Canal Empresa. Declaració responsable i formulari de dades tècniques. En tot el conjunt normatiu descrit en aquest llibre estan incloses totes aquelles referències normatives que poden ajudar a localitzar i aportar les eines adequades per facilitar lestudi i consulta sobre la normativa en instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.

Sobre el autor:

Información sobre el autor no disponible

Leer Ebook Online REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ 5º Ed.epub

¿Cómo descargar el archivo?

  1. Crea una cuenta gratuita
  2. Descargar o leer en línea todos los libros disponibles que necesites.
  3. Cancela la cuenta en cualquier momento.
Descargar